IB/Table of steps

From Wikidata
< IB
Jump to: navigation, search

Caroso: Il Ballarino (1581)

  NumberThis property is a special property in this wiki. StepSymbol StepCanonical Duration HowTo-cs
IB/Beretta be beretta Snímání baretu
IB/Passo grave pg passo 1 Běžný krok – doplněný pohybem těla (ne jako prkno), kolena moc nepokrčovat
IB/Riverenza grave r-g ri-ve-ren-za 4 1. nic

2. P dozadu

3. s úklonou těla dopředu

4. narovnat tělo
IB/Riverenza minima rv rive-renza 4 Jako Riverenza grave, ale na __ doby.